Be Partners

להמשך החיבור בין הלכה וטכנולוגיה

הדברים שאנחנו עושים בזכות התרומות שלכם:

שאלות הלכתיות

שירות מענה לשאלות הלכתיות בנושאי הלכה וטכנולוגיה ללא עלות

כתיבת מדריכים

כתיבה והפצה של מדריכים שימושיים להנגשת המידע לציבור ללא עלות

עריכת מחקרים

עריכת מחקרי עומק הלכתיים מקיפים בתחומי המפגש שבין ההלכה והטכנולוגיה

קידום חקיקה

קידום חקיה ופעילות פרלמנטרית לטובת קידום נושאי ניהול מדינה מודרנית על פי ההלכה

כתיבה ועריכת ספרים

בנושאי ניהול מדינה מודרנית והמפגש שבין ההלכה והטכנולוגיה...

אתר אינטרנט

אתר אינטרנט מובנה ומאורגן המנגיש את כל המידע ההלכתי טכנולוגי לציבור הרחב.

ארגון כנסים

ארגון כנסים, העברת הרצאות ופעילויות ברחבי הארץ בנושאי ניהול מדינה מודרנית והלכה וטכנולוגיה.

פרטים על התרומה

  • התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46.
  • להקדשת פרויקט/ מוצר/ פרסום שלחו מייל לכתובת [email protected]
  • להעברת תרומה מחו”ל שלחו מייל לכתובת [email protected]