גולשים יקרים! האתר בהרצה, כלל האישורים התקפים עלו לאתר, מקווים להשלים את התוכן החסר בהקדם - עימכם הסליחה.

מכון צומת פיתח את ה"לינר", נר חשמלי יפה ומאיר (שניכר שנעשה לכבוד שבת), הדולק על ידי חוטי להט באמצעות הכנסת סוללה. ה"לינר" מהווה פתרון מיטבי מבחינה הלכתית להדלקת נר שבת בברכה במקום שבו קיימת בעיה בטיחותית או טכנית להדליק נרות רגילים, כגון בסוכה במהלך חג הסוכות, בתי מלון, ספינות נופש ועוד. יש לעיין בהנחיות השימוש.

מכון צומת פיתח נר חשמלי "לינר", המהווה פתרון מיטבי מבחינה הלכתית להדלקת נר שבת במקום שבו קיימת בעיה בטיחותית או טכנית להדליק נרות רגילים, כגון בסוכה במהלך חג הסוכות, בתי מלון, ספינות נופש ועוד.

99
לרכישה
Badge
תמונת מוצר
תמונת מוצר
תמונת מוצר
תמונת מוצר

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

החיים המודרניים מזמנים לנו לעיתים קרובות שהייה מחוץ לבית גם בשבתות וימים טובים. במקומות שונים – בתי מלון, בתי חולים, ספינות נופש וכדו' כללי הבטיחות לא מאפשרים הדלקת נרות רגילים, ואם כן איך נקיים את תקנת חכמים בהדלקת נרות שבת? על מנת לקיים את המצווה כהלכתה בברכה, פיתח מכון צומת ערכה קומפקטית ובה שני נרות חשמליים בהן דולקות נורות להט באמצעות סוללה רגילה. נורות הלהט עטופות פלסטיק שקוף ומעוצב. ישנם חורים במעטפת הפלסטיק, כך שיהיה אפשר לראות את נורת הלהט עצמה. ההפעלה היא על ידי הכנסת סוללה.

 

קיום תקנת חכמים בנרות חשמליים

מצווה מדברי חכמים להדליק נרות שבת. נרות שבת נועדו להרבות אור בבית ובכך לגרום לכבוד ועונג שבת, ויש בכך גם ריבוי בשלום הבית. במבט ראשון, טעמים אלו מדגישים את חשיבות האור, ולכן הדעת נותנת שאין זה משנה מהו מקור האנרגיה, אלא העיקר הוא שיהיה אור שיאיר את הבית לכבוד שבת. הבנה זו מופיעה במפורש בדברי כמה מן הפוסקים שהסיקו שאפשר לקיים מצוות 'הדלקת נרות' בנרות חשמל, וכן בדברי הסוברים שניתן לצאת ידי חובה בהדלקת תאורת חשמל ביתית. מאידך, ישנם כמה חששות ביחס לשימוש בנר חשמלי עבור נר שבת, והדברים ידונו להלן.

 

  • מלשון הברכה "להדליק נר של שבת" יש ללמוד שמצוות הדלקת נרות שבת היא דווקא בנר – כלי קיבול המחזיק פתילה. למעשה, אין צורך דווקא בדוגמת נר שהיה בזמן חז"ל. בדומה לכך, הפוסקים כתבו שמערכת חשמלית של בית נורה המחזיק נורה עם חוט להט נחשבת כנר.
  • יש הסוברים שתקנת חכמים להדליק נרות שבת מתקיימת דווקא באש – להבה, ולכן אין להשתמש בתאורה חשמלית. למעשה, נורות להט חשובות כאש לכל ענייני ההלכה, לרוב הפוסקים. ויש הסוברים שאפילו נורות לד כשרות, שהרי העיקר הוא דבר המאיר. מכל מקום ברור שהיכן שהדבר ניתן יש להדליק נרות רגילים, אך במקום שאין אפשרות – ניתן להדליק בנרות חשמליים – בברכה.
  • מיעוט מן הפוסקים כתבו שאין לראות בהדלקת נרות שבת חשמליים כמעשה הדלקה, משום שלחיצה על הכפתור אינה מעשה הדלקה, והיא רק גורמת בעקיפין להדלקת נרות השבת. למעשה, רוב ככל הפוסקים הסכימו שלחיצה על מתג חשמלי להדלקת אור היא מעשה הדלקה גמור ואינה רק גרמא.
  • יש לכאורה מקום לחשש שאין להדליק באור חשמלי מחשש שמא יכבה בהפסקת חשמל, בדומה לשמנים שחז"ל אסרו שמא יכבו. אך למעשה אין לחשוש לכך מכיון שהפסקות חשמל אינן מצויות, ויותר מצוי הוא שנר רגיל יכבה מהרוח. ב'לינר' אין חשש להפסקות חשמל, מכיוון שהוא מכשיר עם סוללה.

 

הדלקת נרות שבת בתאורה הביתית

הרש"ז אוירבעך העיר שיש להעדיף הדלקה של אור פנס מאשר הדלקת נורה חשמלית בבית, משום שזרם החשמל המגיע לבית מתחדש כל הזמן, והמדליק את האור סומך על חשמל שלא היה קיים ברגע ההדלקה, ולכן אין לראות זאת כהדלקת חומר בעירה. פיתוח ה'לינר' נעשה בהתאם לדברי הרש"ז אוירבעך ולכן מקור ההזנה שלו הוא מסוללה חשמלית שמתכלה לאחר מס' שעות כשמן או חלב, ואין לו חיבור לרשת החשמל.

זאת ועוד בהדלקת ה'לינר' ניכר שהדבר נעשה לצורך שבת ולכבוד שבת, ולכן הדבר עדיף מהדלקת נורות חשמל הקבועות בבית כל השבוע, ולא ניכר בהדלקתן ייחוד כלשהו הנוגע לשבת.

יש שהעלו את החשש שבנורה החשמלית הרגילה חוט הלהט מלופף והדבר נחשב כאבוקה שאין להדליק בה נר שבת. בלינר יש רק חוט להט בודד ולא מסולסל, ועל כן אין בו בעיה זו.

יש שהעלו את החשש שהנורה החשמלית הרגילה נמצאת בתוך עטיפה, ואולי אין להניח את נר השבת בתוך עששית כמו בנר הבדלה. בלינר ישנם חריצים שאפשר לראות דרכם את נורת הלהט עצמה.

 

לסיכום – בפוסקים אפשר למצוא התייחסות למספר נידונים העולים בהדלקת אור חשמלי עבור נרות שבת: צורך באש, צורך בנר, צורך בשמן, וצורך בעשיית מעשה הדלקה. עוד בעיות הקיימות בתאורה הביתית הרגילה הן: אי שריפת חומר בעירה, בעיית אבוקה ועששית, וחוסר בכבוד שבת. כל הבעיות הללו אינן קיימות בהדלקת לינר, ולכן לדעת רוב הפוסקים אפשר להדליקו לכתחילה בשבת בברכה.

מחמת חשיבות המנהג, ראוי להדליק בנר רגיל כאשר אין צורך בלינר.

 

המקום הראוי להדלקת נר שבת

יש להדליק את נר השבת במקום בו תהיה תועלת מהאור שלו. המקום הראוי לכתחילה להדלקה הוא מקום האכילה, אך כאשר ישנה סיבה מעכבת כלשהי, אפשר להדליק לכתחילה במקום השינה, כאשר יש בכך הנאה. בחג הסוכות, בו האכילה והשינה בסוכה – מומלץ להדליק לינר בתוך הסוכה על מנת להימנע מסכנה.

 

הדלקת לינר לפני הנחתו

ראוי להניח את הלינר במקום המיועד להדלקה לפני הדלקתו. במקום שהדבר איננו אפשרי, אפשר להתיר קודם להדליק את הלינר ורק לאחר מכן להניחו.

טלטול הלינר בשבת

אין איסור מוקצה בטלטול הלינר בשבת, אך יש הסוברים שהדבר אסור. בדרך כלל אין צורך לטלטל את הנרות, לכן לכתחילה מומלץ להחמיר, אך בשעת הצורך הדבר מותר.

 

הנחיות שימוש

יש להדליק את הנר באמצעות הכנסת סוללה לפני כניסת שבת.

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות