סיר לבישול איטי

בשנים האחרונות נפוץ בישראל סיר לבישול איטי (slow-cooker) המיועד לחמין בשבת. מדובר בסיר מכובד (בדר"כ עשוי חרס) הראוי להגשה לשולחן. הסיר מתחמם כל השבת בתוך סיר חיצוני חשמלי, העוטף אותו מכל עבר, פרט למכסה.

יש שערערו על השימוש בו בשבת, בשל איסור הטמנה ב"דבר המוסיף הבל". מאידך, רבו המתירים משום שההטמנה איננה שלמה, שהרי מכסה סיר החמין גלוי ואיננו 'עטוף' באלמנט מחמם. להלן הנחיות לשימוש בסיר מסוג זה:

א. יש לבשל את החמין לפני שבת לפחות עד למצב ראוי לאכילה (''כמאכל בן דרוסאי'', שליש בישולו), או להניח בו (סמוך לשבת) בשר חי אשר מתבשל באיטיות.

ב. לקראת שבת יש להעביר את הכפתור למצב 'איטי' (LOW) או 'מהיר' (HIGH), אך לא מצב אוטומטי (MED) הפועל לפי תרמוסטט. הסיבה לכך: הוצאת הסיר כולו להגשה גורמת מיידית לקירור הדפנות, וקיים חשש סביר להפעלת החימום מייד.

ג. לחילופין, אפשר להשאיר במצב 'אוטומטי' - ולהסדיר שעון שבת שינתק את המתח סמוך לזמן הארוחה (כמובן שיתרון נוסף לכך - החיסכון בחשמל).

ד. אין לכסות את מכסה הסיר במגבת וכד' משום הטמנה.

ה. יש מהדרים (החוששים להטמנה גם במכסה גלוי) להגביה מעט (כסנטימטר) את הסיר הפנימי, ע"י הנחת כיסויי מתכת וכיו"ב מתחתיו, כך שיחרוג מעבר לדפנות הסיר החיצוני.

ו. מכיוון שמדובר בסיר לבישול ולא ב'פלטה של שבת', אין להחזיר את הסיר הפנימי אל המעטפת החיצונית החמה בשבת עצמה (מחשש של 'מחזי כמבשל'). כשיש צורך בשימוש נוסף, מותר להוציא בכף מתוך הסיר - גם לאשכנזים המחמירים בהכנסת כף  משום 'מגיס' (ע"פ חזו"א). בכל מקרה, מומלץ לכוון בערב שבת שעון-שבת שינתק את החשמל בשעת הוצאת המאכלים.

  סיר בישול איטי Hyindai
  סיר בישול איטי GoldLine
עבור לתוכן העמוד