קומו ונעלה

"שבנו לציון ברחמים גדולים וקמה מדינת ישראל, עלינו במדרגות הקודש וירושלים כולה בריבונותינו. רק ההר נותר בשיממונו, מחוץ לתחום, 'שועלים הילכו בו'.
ממשלת ישראל, משטרת ישראל, בית המשפט ותודעת הציבור - כולם מתרצים את ריחוקם מן ה מקום (גם) במחסום ההלכתי שהציבו רבנים. ועליהם קורא בקול-מר רבנו חיים בן-עטר הקדוש ב'אור החיים' (ויקרא כה,כה): 'ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב'. ועל זה באנו במגילת ספר זו להאיר עמדות תורניות, מעפילות ומרוממות". (מתוך ההקדמה) .

"קומו ונעלה" הוא אסופת מאמרים וקריאות בעניין הר הבית בזמננו. הספר (בכריכה קשה; 335 עמ') עוסק בעלייה להר ובדרישת המקדש בזמן הזה.

החומר המכונס בקובץ זה הוא ברובו מאמרים שכבר נדפסו בבמות שונות. ובבמה זו עברו עריכה מחודשת, ולעיתים אף השמטות וקיצורים.

 

 

 

תפילה על חרבות ירושלים הרב משה בן נחמן 10
פתיחה הרב יהודה שביב 12
שיבת ציון וירושלים הרב ישראל רוזן 16
אל המקום  
נודע בכל המון רבי יהודה הלוי 20
הר הבית ת"ק על ת"ק אמה מנחם בן יש"ר 22
הכניסה להר הבית - תשובת הרדב"ז אדריכל טוביה שגיב (שקרקה) 46
מעמד הבורא בבריאת העולם בהר הבית בירושלים אורי צבי גרינברג 80
לשכנו תדרשו    
תפילה על ירושלים רבי משה חיים לוצטו 84
אדון יחיד אל הבית רבי אשתורי הפרחי 85
כניסה להר הבית בזמן הזה הרב שלמה גורן 86
המותר הכניסה להר הבית? הרב חיים דוד הלוי 95
ושם נעלה ונֵראה הרב שאר ישוב כהן 98
דעה הראי"ה קוק על בנין ביהמ"ק בימינו הרב אליצור סגל 112
גישת הרב צבי יהודה קוק להר הבית הרב אברהם וסרמן 130
ההר והבית הרב שלמה אבינר 140
עלו בהר הרב יהודה שביב 142
והיה מדי שבת בשבתו הרב ישראל רוזן 145
כינוס הפתיחה של תנועת 'אל הר ה'' פרוטוקול 155
באין זיו מקדש אורי צבי גרינברג 163
ובאת שמה    
עלות להר קדשו פיוט 166
ביכ"נ לתפילה בהר הבית בזמן הזה הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי 167
איזורי תפילה בהר הבית הרב מרדכי אליהו 169
בניית בית כנסת בהר הבית בימינו הרב יצחק שילת 171
מצוות בהר הבית בזמן הזה הרב ישראל אריאל 201
תמונות וליטוגרפיות בנושא בית המקדש   225
בית כנסת בהר הבית - דו"ח היתכנות אדריכל גדעון חרל"פ 236
תפילות ראשונות של יהודים בהר הבית הרב שלמה גורן 248
דיני חייל בהר הבית הר ב שילה רפאל 256
תיירות מוסלמית להר הבית הרב ישראל מאיר לאו 266
עידוד תיירות מוסלמית-דתית הרב אליהו בקשי-דורון 271
כניסת נכרי למקום המקדש הרב מנחם גנק 284
קיצור הלכות כניסה לאיזורים בהר הבית הרב יהודה קרויזר 291
קומו ונעלה    
אהבת הדסה רבי שלום שבזי 296
שיר המהלך הגדול אורי צבי גרינברג 297
קריאות    
קריאה לרבנות הראשית בארץ ישראל הרב מרדכי אליהו 299
קריאה לרבנות הראשיים לישראל הרבנים: ש"י כהן, מרדכי לופז, דב ליאור, יהודה עמיטל, רפאל כדיר צבאן, יוסף קאפח, יוסף שרביט 300
העלייה להר הבית ושמירת המקדש בזה"ז הרב יצחק גינזבורג 301
קול מהיכל הרבנים: דב ליאור, נחמן כהנא, ישראל אריאל 302
דבר ה' זו הלכה - בעניין העלייה להר הבית קבוצת רבנים 304
עמדות    
מורא מקדש הרב נחום אליעזר רבינוביץ 307
עליה להר הבית הרב יגאל אריאל 309
מי יעלה בהר ה' הרב יובל שרלו 311
עוסקין בנויו של עולם הרב משה אליעזר רבינוביץ 313
בסוגיית הר הבית הרב אליקים לבנון 315
כנס רבנים למען הר הבית הרבנים: ישראל רוזן, דוד דודקביץ, אברהם וסרמן 316
הר הבית דורש אין לו הרב יוסף יחיאל אלבוים 318
מי יעלה בהר ה' הרב איתמר ורהפטיג 321
הר הבית בידינו? ניצב (בדימוס) אריה עמית 324
תאריכי אירועים ועדויות מאז החורבן הרבנים: נעם שפירא ויוסף פלאי 327
חתימה הרב יהודה שביב 331
מקורות המאמרים והקריאות (לפי סדר הספר)   334
המשתתפים בקובץ (לפי סדר א"ב)   335


הדפס
עבור לתוכן העמוד