השבת במשטרה

השבת במשטרה

מכון 'צומת', הפועל באלון שבות אשר בגוש עציון מראשית תשל"ז, מנסה להתמודד עם בעיות של חברה ומדינה עפ"י התורה. ההתמודדות נערכת בצמתי-מפגש רבים שבין ההלכה ובין החיים המודרניים. במסגרת זו ראינו חשיבות רבה לטפל גם בשאלת המשטרה והשבת, בידענו שנושא סבוך זה מצוי במוקד הוויתנו היהודית במדינת ישראל.

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" (דברים יד,יח) נצטווינו בתורה, ושומה עלינו לדאוג שאכן מינוי שוטרים יהיה אפשרי גם עפ"י ההלכה.

כידוע, נושא השבת הוא המחסום העיקרי בפני שומרי תורה להתגייס לשורות המבצעיות של המשטרה. וצבת בצבת עשויה: מכיון שמועטים חובשי הכיפות במשטרה - הבעיות אינן עולות במלא חומרתן וממילא אין תרים אחר פתרונות.

משנת תשל"ח נערכו מגעים רבים ודיונים מקיפים כאשר היזמה וה'דחיפה' העיקריים באו ע"י רב המשטרה, הרב אברהם חזן ועוזריו מצד אחד, וראש היחידה למחקר ופיתוח במטה הארצי (וראש מז"פ) תנ"צ מאיר קפלן - מצד שני.

ב'נייר עבודה' ראשוני הוגדר הפרויקט כדלהלן:

הנושא: בדיקת האפשרויות לצמצום פעולות שיש בהם חילול שבת, בעבודת המשטרה לכל שלוחותיה.

היעד: יצירת אפשרות לשילוב מקיף של כוח אדם דתי במשטרה (בוגרי ישיבות    ההסדר, בני קיבוצים דתיים, חניכי בני עקיבא וכיו"ב).

 

מטרות המחקר:

א.  הצגת מכלול פעילות המשטרה בסולם עדיפויות מבחינת בעיות שבת (חיוניות הפעולות, חומרתן ההלכתית, מורכבותם או יכולת להציע פתרונות מידיים וכיו"ב).

ב.   התווית פתרונות מעשיים - טכנולוגיים, מדעיים או ארגוניים - באותם מישורים בהם ניתן להצביע על דרכים מעשיות לצמצום חילולי שבת, בדרך של שיטות עבודה אלטרנטיביות, שימוש בציוד חילופי או במנגנונים מיוחדים.

ג.   חקר הלכתי מקיף שיצביע על הגישה ההלכתית העקרונית   בקשר להגדרות מושגי פקוח נפש, נזק ציבורי, הפסד מרובה וכיו"ב - מתוך היבטים של הציבור. החקר ילווה בהתיחסות בהתיחסות לדוגמאות מוחשיות מעבודת המשטרה.

  למחקר המלא בפורמט מעוצב
עבור לתוכן העמוד