הקלנועית והרב קוק

ב"ה, מוצ"ש ויקהל-פקודי כ"ז באדר תש"ע, 13.3.10

לכבוד
הרב אליעזר מלמד יצ"ו

ברכת ה',
למקרא דבריך השבת ב'רביבים' נחלצתי להעלות על הכתב את השורות הבאות. 

לגופו של נושא הרבה יש להאריך. ויש לי הערות גם בכיוון ההפוך; איזכורך את ה'גרמא' בפעילות הנחשבת בעיני 'בידים' (חיישני אזעקה, מצלמות, מעלית). כל פעילות חשמלית מתוכננת, גם היא באמצעות שלט רחוק המפעיל מחרשה 'על הירח' נחשב 'בידים' ו'חציו'. אם יש היתר בחיישנים הוא רק סביב מושגי 'לא ניחא ליה', 'מתעסק', 'פסי"ר בדרבנן" וכד'.

* * *
הקלנועית והרב קוק

כותרת המשנה של המדור 'רביבים' בגליון 'בשבע' לשבת ויק"פ כללה את המשפט "לשיטת הראי"ה אין אפשרות להתיר קלנועית בשבת". אני משער כי מלבד אי הנחת שגרם משפט זה לחברי מכון 'צומת', לא מעט נזקקים מוכי-גורל נחרדו, ו'חיל ורעדה יאחזון' למקרא התמרור שהוצב מולם. הרב אליעזר מלמד שליט"א הסביר במדורו כי "לדעת מרן הרב קוק חשמל הוא אש", גם אם מדובר במנוע חשמלי כמו בקלנועית. לכן "לפי מרן הרב קוק כל הגברת זרם חשמלי נחשבת הבערה מהתורה וממילא הפעלת הקלנועית אסורה מהתורה".

ושתים הן הערותיי; ראשית, הרב קוק מדבר על 'ניצוץ אלקטרי', וזה מה שהיה בימיו, גם ב'מגאפון' שעליו הוא מדבר (שפופרת הגברה). כמו כן המנועים דאז היו מאופיינים ב"ניצוצות ניתזין" (כלשון החזון-איש) ולכן התייחס הרב זצ"ל למכשירים חשמליים כאש. לאור הגדרה זו צדק הרב מלמד בהערתו שאין להעצים או להקטין אש בשבת, ואין דרך לווסת מהירות הקלנועית, למשל. להלכה, דומה שאין מי מן הפוסקים המובהקים שחושש במכשיר חשמלי למלאכת הבערה, אם אין בו תיל מתלבן כמו נורת להט או גוף חימום.

ושנית, גם אם לפנינו 'דעה הלכתית חריגה' (ומפאת חוסר המקום לא אתייחס כאן לגדולים נוספים שצויינו במאמר) והמגמה היה להביאה לתודעה, הייתי מעדיף כותרת יותר דרמטית: "לדעת מרן הרב קוק אין לבוא לכותל בשבת", משום שגם שער גלאי המתכות וגם המצלמות פועלות בשיטת שינויי זרם, מתח או תדר. ואם במוגבלים עסקינן אזי יש להסמיך לנזקקי הקלנועית גם את כבדי השמיעה שאסורים לווסת את עצמת הקול. ובעלי מכשיר שמיעה דגיטלי, המתווסת מאליו, לא יורשו לזוז ממקום רועש לשקט. כיו"ב המשתמשים הרבים במכשיר CPAP להקלת הנשימה יהיו מנועים בשבת, לדעת מרן הרב אליבא דרב מלמד, בשל שינויי הזרם. כמותם 'יכנסו ללחץ' מצמידי מכונת החליבה לעטיני הפרה בשבת, ובעלי 'האזיקים האלקטרוניים' ועוד רבים כמותם. כל אלו הן דוגמאות מעולמנו העכשווי בהן מתרחשים שינויים אלקטרוניים ללא מיתוג וללא סגירת מעגל. וכל אלו הן פעולות 'בידים' ו'ניחא להו'.

חבל איפוא לשלוף 'דעת יחיד', שגם היא ספק אם נאמרה, וליצור בהלה הלכ-תקשורתית רבה.

הרב ישראל רוזן,
ראש מכון 'צומת'

עבור לתוכן העמוד