האם פעולה אלקטרונית עקיפה נחשבת 'גרמא'?

לרב ישראל רוזן - שלום רב,

קראתי את תגובתך, ותודה עליה.
לפי הבנתי יש הבדל בין פעולה שאדם רוצה שתתבצע, אם היא נעשית במישרים, לבין פעולה שאין לו בה חפץ, כמו פעילות שמתרחשת בקרבי המנוע של המעלית או בשער שנכנסים בו לכותל, ולכן היא נחשבת גרמא וכלאחר יד, ואין בה איסור.

לענין ויסות עוצמת קול במכשיר שמיעה, באמת ויסות בידים של המכשיר אסור לדברי הראי"ה. והנצרכים לזה מאוד, יוכלו להקל לבצע זאת בשינוי. ואז גם לאוסרים האיסור דרבנן, ובשעת הדחק שכזו יוכלו לסמוך על הפוסקים הרבים שמחשיבים את איסור חשמל מדרבנן, ויהיה שבות דשבות בצורך גדול מאוד. אבל מה שמתרחש במכשיר בעקבות הדיבור של האנשים הוא שוב גרמא, בגלל המרחק שבין המדבר למכשיר, בדומה למרחק שבין הסכר למקום פעולת המים. להבדיל ממי שמדבר אל הרמקול, שנראה כמפעיל את הרמקול במישרים, ואינו גרמא. בנוסף לכך אין עיקר כוונת המדבר אל בעל מכשיר השמיעה להפעיל את מכשיר השמיעה, אלא לדבר אליו כדרך המדברים אל חבריהם, וכדרך אגב קולו מתחזק במכשיר (וגם סברה זו מבססת את העמדה שפעולת המכשיר באופן זה נחשבת גרמא). ואולי בעל המכשיר שומע גם חלק מהקול באופן עצמאי, וכיוון שיש בזה צורך גדול מאוד, אפשר להקל בזה.

בברכה,
אליעזר מלמד

 * * *

לרב אליעזר - ברכת ה',

להלן משנתי בקצרה בענין ה'גרמא', וידעתי גם ידעתי שרבים טועים בהגדרת הענין כמוך.

אם אדם מתחיל פעולה, גם אם התוצאה מתרחשת כעבור זמן ובריחוק מקום- אין זה 'גרמא', אלא גדרי 'כח כוחו'. ולעתים, אם לא כדרך הפעולה, גם 'כלאחר יד'. הזורק חץ, או יורה טיל מונחה המשוטט בחלל זמן ניכר - אין זה 'גרמא', אלא 'חץ'. וכידוע יריית חץ נחשבת בהלכה כדוגמא בסיסית ל'מעשה ידים' בפועל ממש.

גם אם האדם אינו מתכוון לפעול או לעשות משהו, או שלא איכפת לו או לא ניחא לו - עדין אין זה הופך את הפעולה לגרמא, אלא נדון בגדרי 'לא ניחא ליה' ו'לא מתכוון'. מושג ה'גרמא' קשור לקטגוריית הגדרת 'מעשה' האדם, ואילו 'ניחא ליה' ו'אינו מתכוון' שייכים לקטגוריית 'כוונת' האדם. להעדר כוונה אין השפעה על הסבת הפעולה והפיכתה לגרמא.

לפיכך, אם אדם מתקרב למשל לדלת הנפתחת ע"י חיישן קירבה ('ראדאר'), או חיישן חום הגוף או חיישן קול דיבור וכד' - מכיון שמדובר במיכשור שכך אמור לפעול - אין זה גרמא אלא מעשה בידים. כאמור, לכל היותר ייחשב 'כח כוחו' (שאסור בשבת כמעשה ממש).

'גרמא' מוגדרת עקרונית רק אם האדם איננו מתחיל שרשרת פעולות. למשל, שופך מים על השולחן או המפה שאחזה בה האש, ורק אח"כ (ומילת המפתח בהגדרת ה'גרמא' היא המילה 'אח"כ') תגיע האש מאליה, אז - הכיבוי מצד האדם הוא רק גרמא. כיו"ב, המסיט זיז בשעון שבת להקדים את ההדלקה/הכיבוי - אין במעשהו שום התחלה של מעשה או תוצאה אלא רק קירוב זיז שהוא בעצם 'הנחת מכשול' בלבד. אח"כ, בבוא מועד השעון לנקודת הזיז, השעון 'יעלה על ה'מוקש' שהאדם הניח מקודם והתוצאת תתרחש בגרמת האדם ולא כמעשהו.

כל הגרמות של מכון 'צומת' (ואחרים) בנויים על עקרון זה: האדם מסיט מתג או לחצן שאינו עושה דבר, וגם לא מתחיל שום תהליך בתוך הקופסא. המתג הוא ללא מתח ואין שום זרם בחוטים המחוברים אליו. סורק מחזורי פועל ברציפות והוא בודק מדי פרק זמן קצוב את מצב המתג. כאשר הסורק 'מגלה' שחל שינוי במתג או בלחצן - מתרחשת התוצאה, כ'גרמא'.

היתר 'שינוי זרם' הוא מושג אחר. משמעותו כפשוטו; ויסות זרם או מתח חשמלי תוך כדי פעולה, כמו הגברת קול ברדיו באמצעות גלגל סיבובי רציף. מאידך הפעלת שלט נחשבת בעיני פעולה חשמלית ישירה ולא 'גרמא,' למרות שהתהליך מורכב וכולל שורה ארוכה של שרשרת פעולות אלקטרונית המשפיעות זו על זו. אעפי"כ- האדם שלחץ התחיל בתהליך, וגם אם יעברו שעתיים עד להתממשות התוצאה הרצויה הרי זה נחשב 'חץ' ולא 'גרמא'.
והנלע"ד כתבתי בחפזי.

 חודש טוב וחג שמח - ישראל רוזן (ר"ח ניסן תש"ע, 16.3.10)

עבור לתוכן העמוד