חשמל סולארי בשבת

הובאה לתשומת לבי ידיעה בתקשורת לפיה הגרי"ש אלישיב שליט"א אוסר על עירית בני ברק להתקין שדות סולאריים המספקים חשמל מחשש שמא החשמל ישמש למחללי שבת. קשה להתייחס לידיעה בתקשורת שאין מאחוריה הנמקות, ובדרך כלל הידיעות מבית גדולי הדור מנווטת ע"י אנשי חצר, אעפי"כ אביע תמיהה רבתי לנוכח 'פסק' זה כפי שפורסם.

כידוע (אולי לא לכלם), השדות הסולאריים מייצרים חשמל מאליהן, ללא מגע יד אדם, ובאוטומציה גמורה, מכח השמש הזורחת בשבת, ממש כמן השקאת שדות ע"י גשמי שמים בשבת. ברור איפוא שאין במתקן זה כל חשש למלאכת ישראל, או נכרי, בשבת. כאמור, ההסבר שהתלווה לידיעה היה "שימוש בחשמל ע"י מחללי שבת". הייאסר איפוא לבעל חנות למוצרי חשמל למכור מכשיר או ציוד כלשהו מחשש (ואולי ודאי) שהקונה הנחזה כחילוני ישתמש בו בשבת? ומבעל חנות למכשירי כתיבה למכור עט לחילוני? ולשווק ירקות לשוק הפתוח, והרי גם חילוניים רוכשים מזון ולא מברכים? וכבר נמנו וגמרו שאין בסיטואציה כזו משום "לפני עיור לא תתן מכשול", ולא כאן המקום לשטוח יריעה זו.

יתכן שהפסק נובע משאלת 'שכר שבת', דהיינו רווחי השבת לעיריית בני ברק מ'מכירה' זו בעיצומה של השבת. אם זו סיבת ה'פסק' - אין משמעות האם הצרכן בשבת הוא חילוני או דתי (בתאורה ע"י שעון שבת, למשל). ואם 'שכר השבת' בעוכרינו - מה דין חשמל הגנרטורים שהוא כאמור פופולארי במיגזר החרדי, הרי הוא איננו מסופק חינם?

סוף דבר, לא הצלחתי לרדת לסוף דעת פסיקה מחמירה זו. ואדרבה, לדעתי יש מקום לרבנים לעודד הרחבת המתקנים הסולאריים ועי"כ לחסוך חילול שבת בתחנת הכח, שהרי זו הסיבה לאי שימוש בחשמל ציבורי בשבת בחוגים חרדיים מסויימים.

  אישור ומכתב המלצה לחברת דור - מערכות הנעה בע"מ - אנרגיה סולרית
עבור לתוכן העמוד